Wybierz język: Wersja polskaEnglish version


Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
Dzisiaj jest 2014-10-25, godzina 17:59
  

Program Ramowy

 

„NOWA KARDIOLOGIA – NOWA REHABILITACJA”


XVIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej
i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


Ustroń, 12-15 lutego 2014

Miejsce konferencji:
sesje, wystawa - Hotel Olimpic


Warsztaty:
REHABILITACJA ODDECHOWA PACJENTÓW PO ZABIEGACH KARDIOCHIRURGICZNYCH - ŚCRiP

 

 

 

 

ŚRODA 12.02.2014

16.00 - 19.00
Rejestracja Uczestników

17:30-18:30
Zebranie Zarządu Sekcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CZWARTEK 13.02.2013

Od 8:30
Rejestracja Uczestników

9:00 – 13:00
Narciarstwo alpejskie w prewencji chorób sercowo-naczyniowych – zawody narciarskie
Prowadzący: Michał Gałaszek


9:00-13:00

Warsztaty EKG dla pielęgniarek i techników medycznych.

Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Dominika Pyszno-Prokopowicz

9:00-9:30 Elektrofizjologiczne podstawy EKG -  Ewa Straburzyńska Migaj

9:45- 10:15 Technika wykonywania zapisu EKG – aparaty, układy odprowadzeń. - Dominika Pyszno-Prokopowicz

10:15-10:45 Błędy wykonania EKG - Dominika Pyszno-Prokopowicz

10:45-11:00 przerwa kawowa

11:00-12:00 Nieprawidłowości rytmu serca, nieprawidłowości zespołów QRS, nieprawidłowości odcinka ST – Dominika Pyszno-Prokopowicz

12:00-13:00 Stany nagłe. Kiedy po zrobieniu EKG nie odłączać EKG i wezwać lekarza.- Ewa Straburzyńska-Migaj.

 


13:00 – 14:30 – przerwa obiadowa


14:30 – 15:00
Otwarcie konferencji.
Prowadzący: Zbigniew Eysymontt

Wystąpienia:
Przewodniczącej Zarządu Sekcji RKiFW PTK Dominiki Szalewskiej

Honorowego Przewodniczącego Zarządu Sekcji RKiFW PTK Stanisława Rudnickiego

Przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji Ryszarda Piotrowicza

oraz zaproszonych gości

Ministra Zdrowia Krzysztofa Chlebusa

Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zbigniewa Kalarusa

Specjalisty Krajowego w dziedzinie Kardiologii Grzegorza Opolskiego

 

Stan rehabilitacji kardiologicznej w Polsce w roku 2012 – Michał Gałaszek


15:00-15:30
Optymalny model rehabilitacji kardiologicznej i prewencji – etapy wdrożenia projektu” Prowadzący :Ryszard Piotrowicz, Dominika Szalewska

KONFERENCJA PRASOWA Z UDZIAŁEM: 

Ministra Zdrowia Krzysztofa Chlebusa

Specjalisty Krajowego w dziedzinie Kardiologii  Grzegorza Opolskiego

Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zbigniewa Kalarusa

Przedstawiciela NFZ

Dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS Małgorzaty Nietopiel

Honorowego Przewodniczącego Zarządu Sekcji RKiFW PTK Stanisława Rudnickiego

Koordynatora pracy nad programemOptymalny model rehabilitacji kardiologicznej i prewencji” ,Przewodniczącego Komisji Promocji Zdrowia PTK Piotra Jankowskiego


15:30 – 16:30
Sesja I
SESJA  WSPÓLNA Z ASOCJACJĄ INTERWENCJI NACZYNIOWYCH.

PRO-KONTRA. Stabilna choroba wieńcowa leczenie inwazyjne czy rehabilitacja?

Prowadzący: Andrzej Ochała, Ryszard Piotrowicz

 1. Leczenie inwazyjne u pacjentów stabilnych nie jest optymalną terapią. Jadwiga Wolszakiewicz
 2. Pacjenci stabilni powinni być leczeni inwazyjnie. Radosław Parma
 3. Dyskusja

 


16:30 – 16:45- przerwa kawowa

 

16:45-17:30

Sesja II

Rehabilitacja kardiologiczna pacjentów z niewydolnością serca - problemy dnia codziennego.

Panel dyskusyjny z udziałem Ministra Zdrowia Krzysztofa Chlebusa, Specjalisty Krajowego w dziedzinie Kardiologii  Grzegorza Opolskiego i Prezesa PTK Zbigniewa Kalarusa,

Prowadzący: Ryszard Piotrowicz

 

17:30 – 18:45

Sesja III

Rehabilitacja po zabiegach kardiochirurgicznych.

Prowadzący: Marek Deja, Kazimierz Widenka, Aleksandra Wilczek-Bounc

 

 1. Zabiegi miniinwazyjne w kardiochirurgii. Kazimierz Widenka  
 2. Zabiegi najbardziej inwazyjne w kardiochirurgii. Marek Deja
 3. Panel dyskusyjny, okrągły stół - postęp w kardiochirurgii i ich wpływ na zmiany w procesie rehabilitacji, powikłania po zabiegach , kwalifikacja do rehabilitacji po złożonych zabiegach wielopoziomowych, hybrydowych, z urządzeniami wszczepialnymi.

 

 

 

19:30 Koktajl Powitalny hotel Olimpic

 

 

 

PIĄTEK 14.02.2013
9:00 – 11:00
SESJA IV

WARSZTATY REHABILITACJA ODDECHOWA U PACJENTÓW PO ZABIEGACH KARDIOCHIRURGICZNYCH.

Zespół Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji  w Ustroniu.

Prowadzący: Dariusz Jastrzębski


9:00 – 11:00

SESJA V

SESJA RÓWNOLEGŁA.

WARSZTATY ERGOSPIROMETRYCZNE.WARSZTATY TESTÓW WYSIŁKOWYCH.

SESJA SPONSOROWANA.

Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Dominika Szalewska

 

11:00-11:30 – przerwa kawowa.

 

11:30-12:30

Sesja VI

Migotanie przedsionków - częsty problem w rehabilitacji kardiologicznej .

Prowadzący: Edyta Smolis-Bąk, Dominika Szalewska

1.      Migotanie przedsionków- aspekty kliniczne. Spojrzenie kardiologa.  Aleksander Maciąg.

2.      Wysiłek fizyczny i rehabilitacja u chorych z migotaniem przedsionków. Zalecać czy ograniczać? Jadwiga Wolszakiewicz

3.      Migotanie przedsionków- wpływ na jakość życia i zaburzenia depresyjne. Edyta Smolis-Bąk.

4.      Alternatywne metody postępowania w migotaniu przedsionków - akupunktura, Tai Chi.  Ryszard Piotrowicz


12: 30 – 13:15
Sesja VII
SESJA ZUS " PACJENT PO ZAWALE SERCA - POWRÓT DO ZDROWIA I POWRÓT DO PRACY"

SESJA SPONSOROWANA

Prowadzący: Małgorzata Nietopiel, Dominika Szalewska, Michał Gałaszek

 

13:15-14:30-przerwa obiadowa

 

14:30– 15:15

Sesja VIII
SESJA FIRMY ASSECO/ INFOLIDER  - "DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA I MOBILNA W REHABILITACJI  KARDIOLOGICZNEJ KONIECZNOŚĆ I WYZWANIE " Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej na urządzenia mobilne – przykład praktyczny.

SESJA SPONSOROWANA

Prowadzący: Zbigniew Eysymontt


15:20 – 16:30
Sesja IX

NOWA KARDIOLOGIA - NOWA REHABILITACJA. Prezentacja wybranych przypadków klinicznych. SESJA SPONSOROWANA.

Prowadzący: Przemysław Leszek, Jadwiga Wolszakiewicz

 

16:30-16:45 przerwa kawowa

16:45 – 18:00

Sesja X
Nowe wyzwania rehabilitacji kardiologicznej.

Prowadzący: Małgorzata Łazarczyk, Ewa Piotrowicz

1.      Nadciśnienie płucne: korzyści i bezpieczeństwo rehabilitacji kardiologicznej chorych z nadciśnieniem płucnym - doświadczenia własne. Mateusz Bruzda

2.      Niewydolność serca: rola odpowiedzi odruchowej z ergoreceptorów mięśni szkieletowych w patogenezie nietolerancji wysiłku.   Agnieszka Mawlichanów

3.      Program treningu respiracyjnego u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca metodą Iscocapnic Hyperpnea - prezentacja przypadku. Rafał Grzybczak

4.      Ocena skuteczności treningu na bieżni mechanicznej w rehabilitacji kardiologicznej.  Metodyka treningu i porównawcze wyników z treningiem rowerowym w ramach całego programu rehabilitacji u chorych wieńcowych . Jerzy Rybicki i wsp.

5.      Trening fizyczny pacjenta ze wszczepionym urządzeniem do wspomagania lewej komory. Ewa Piotrowicz

18:00-19:00

Sesja XI

Sesja Informatyczna. Telemedycyna w dzisiejszych realiach.

Prowadzący: Ryszard Piotrowicz

 1. Rola telemedycyny w świadczeniu usług medycznych- aktualny stan w Polsce i w Europie. Łukasz Kołtowski
 2. Zastosowanie telemedycyny w prowadzeniu pacjentów z niewydolnością serca – szybka diagnostyka, przewlekłe monitorowanie, telerehabilitacja, e-edukacja. Ewa Piotrowicz
 3. Koszty i efektywność rozwiązań telemedycznych. Paweł Balsam
 4. Urządzenia telemedyczne dla: pacjenta, lekarza, przychodni. Jarosław Bułka

 

17:30-19:00

Sesja XII

SESJA RÓWNOLEGŁA

WARSZTATY: Problemy komunikowania w zakresie zdrowia seksualnego.

Prowadzący : Zbigniew Izdebski, Jadwiga Wolszakiewicz


19:30 Kolacja regionalna

 

SOBOTA 15.02.2013


9:00 – 10:00
Sesja XIII - Sesja plakatowa

Prowadzący: Anna Jegier, Piotr Dylewicz


10:00-10:15 przerwa kawowa

 

10:15-11-30

Sesja XIV

SESJA WSPÓLNA Z SEKCJĄ „CHOROBY SERCA u KOBIET.”
Dylematy u kobiet z zaburzeniami rytmu serca.

Prowadzący: Marianna Janion, Krystyna Rożek-Piechura, Dominika Szalewska

 1. Nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu u kobiet – skala problemu.-Marianna Janion.
 2. Choroba węzła zatokowego i zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego u kobiet .  - Anna Polewczyk.
 3. Powikłania elektroterapii. - Andrzej Kutarski.
 4. Rehabilitacja kardiologiczna kobiet z zaburzeniami rytmu serca.- Joanna Wojcieszczyk-Latos.


11:30– 11:45- przerwa kawowa

 

11:45-12:45

Sesja XV

SESJA WSPÓLNA Z SEKCJĄ EPIDEMIOLOGII I PREWENCJI.

Wsparcie w rzuceniu palenia tytoniu - może najtrudniejsze wyzwanie rehabilitacji kardiologicznej.

Prowadzący: Wojciech Drygas, Agnieszka Serafin, Zbigniew Eysymontt

 

 1. Palenie u pacjentów z chorobą wieńcową - sytuacja w Polsce na tle  Europy w kontekście wyników Eurospire IV? Piotr Jankowski
 2. Co zyskaliśmy w latach 1990-2010 i co możemy zyskać w okresie 2010-2030  dzięki ograniczeniu palenia w Polsce? - Tomasz Zdrojewski
 3. Część praktyczna. Jak to robimy u nas - wsparcie w rzucaniu  palenia -w poszukiwaniu metody. Doświadczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w  Ustroniu. Beata Choromańska-Matera
 4. Doświadczenia Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej szpitala w  Teplicach nad Becvou (Republika Czeska). Vera  Mrazowa

 

12:45- 13:00 Podsumowanie sympozjum Maria Gołda

 

 

13:00  Zakończenie XVIII  Sympozjum

© 2010 Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net. Strona napędzana przez CMS myWeb.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij