Wybierz język: Wersja polskaEnglish version


Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
Dzisiaj jest 2016-12-03, godzina 16:32
  

Program Ramowy

 

„Rehabilitacja kardiologiczna-nowe wyzwania w praktyce i odrobina nauki”


XIX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej
i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


Ustroń, 11-14 lutego 2015

Miejsce konferencji:
sesje, wystawa - Hotel Olympic


ŚRODA 11.02.2015

16.00 - 19.00
Rejestracja Uczestników

17:30-18:30
Zebranie Zarządu Sekcji

 

CZWARTEK 12.02.2015

Od 7:30
Rejestracja Uczestników

7:45- 8:30

Sesja śniadaniowa.

Sesja wspólna z Sekcją Kardiologii Sportowej PTK.

Jak  przygotować pacjenta po zawale serca do sezonu narciarskiego?

Prowadzący: Michał Gałaszek, Jadwiga Wolszkiewicz

1.      Narciarstwo a ryzyko sercowo-naczyniowe. Renata Główczyńska

2.      Powrót na trasy narciarskie po zawale serca.  Andrzej Folga

3.      Dyskusja .

9:00 – 13:00
Narciarstwo alpejskie, narty biegowe,
nordic walking w prewencji chorób                 sercowo-naczyniowych.

Prowadzący: Michał Gałaszek


9:00-13:00

Warsztaty EKG dla pielęgniarek, fizjoterapeutów i techników medycznych.

Zasady monitorowania treningów fizycznych w rehabilitacji kardiologicznej.

Prowadzący: Ewa Piotrowicz, Waldemar Łabędź

9:00-9:30 Elektrofizjologiczne podstawy EKG. Marta Kałużna-Oleksy

9:45- 10:30 Nieprawidłowości rytmu serca, nieprawidłowości zespołów QRS, nieprawidłowości odcinka ST w monitorowaniu treningu. Dominika Pyszno-Prokopowicz

10:30-11:00 przerwa kawowa

11:00-11:30 Kiedy przerwać trening i wezwać lekarza? Dominika Pyszno-Prokopowicz.

11:30-13:00– Monitorowanie treningu w rehabilitacji kardiologicznej. Planowanie                     i monitorowanie treningu w niewydolności serca z uwzględnieniem telemedycyny. Maria Banaszak-Bednarczyk,  Ewa Piotrowicz.

 

13:00 – 14:00 – przerwa obiadowa


14:00 – 14:40 Otwarcie konferencji.
Prowadzący: Zbigniew Eysymontt

Wystąpienia:
Przewodniczącej Zarządu Sekcji RKiFW PTK Dominiki Szalewskiej

Przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji Ryszarda Piotrowicza

oraz zaproszonych gości:

Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zbigniewa KalarusaWykład inauguracyjny: Polska Kardiologia w Europie. Grzegorz Opolski

 

14.45-15.30

Sesja I

Rehabilitacja kardiologiczna w Polsce-polityka państwa.

Prowadzący: Zbigniew Kalarus, Ryszard Piotrowicz

 1. Miejsce rehabilitacji kardiologicznej w opiece nad chorym po zawale – stanowisko Specjalisty Krajowego w dziedzinie kardiologii Jarosława Kaźmierczaka
 2. Rehabilitacja kardiologiczna z perspektywy płatnika- komentarz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusza Jędrzejczyka
 3. Stan rehabilitacji kardiologicznej w Polsce w roku 2014. Michał Gałaszek
 4. Dlaczego na Śląsku jest tak dobrze? - komentarz Specjalisty Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii Marka Gierlotki.
 5. Dyskusja

 

15:30-15:45 – przerwa kawowa

15:45-16:45

Sesja II

"Zmiana....o motywacji i nie tylko…”

Prowadzący: Dominika Szalewska, Zbigniew Eysymontt

 1. Katalog nowych i nieznanych zagrożeń cywilizacyjnych: między psychiatrią a kardiologią. Bartosz Łoza
 2. Zastosowanie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu (SFBT -Solution Focused Brief Therapy w rehabilitacji kardiologicznej ) - perspektywa psychiatry, terapeuty uzależnień  i pacjenta po CABG.  Marek Grzyb

 

16:45-17:00 - przerwa kawowa


17:00– 18:15

Sesja III

Rehabilitacja kardiologiczna, a miażdżyca tętnic.

Prowadzący: Jan Gmiński, Tomasz Rywik, Aleksandra Wilczek-Banc

 1. Wysiłek fizyczny, a śródbłonek naczyń. Jan Gmiński  
 2. Wpływ rehabilitacji po zawale mięśnia sercowego na markery dysfunkcji śródbłonka. Urszula Binduga
 3. Rehabilitacja kardiologiczna po zawale mięśnia sercowego a zmiany składu masy ciała. Grzegorz Burek  
 4. Funkcja śródbłonka, a sztywność tętnic i aktywność fizyczna. Piotr Jankowski


18:15- 18:30 przerwa kawowa

 

18:30-19:30

Sesja IV

Różne oblicza stymulacji w rehabilitacji kardiologicznej.

Prowadzący: Ewa Piotrowicz, Przemysław Leszek

 1. Stymulacja nerwu przeponowego. Ewa Piotrowicz
 2. Stymulacja nerwów rdzeniowych. Tomasz Rywik
 3. Stymulacja elektryczna mięśni. Bożena Leszczyńska-Bolewska

 

19:30-19:40 przerwa kawowa

19:40-20:10

Sesja V

Prowadzący: Zbigniew Lew-Starowicz, Ryszard Piotrowicz

Czy seks może być rehabilitacją,czy rehabilitacja może zastąpić seks? Zbigniew Lew-Starowicz

 
 

PIĄTEK 13.02.2015

9:00 – 11:00

SESJA VI

WARSZTATY SPIROERGOMETRYCZNE.

Spiroergometria w przypadkach klinicznych.

Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Dominika Szalewska

 1. Chory z niewydolnością serca i POCHP. Piotr Niedoszytko
 2. Chory z niewydolnością serca w rehabilitacji kardiologicznej. Dominika Szalewska
 3. Chory ze stymulatorem resynchronizującym . Ewa Straburzyńska-Migaj
 4.  Chory z tętniczym nadciśnieniem płucnym. Stanisław Jankiewicz
 5. Praktyczna prezentacja systemów do badań spiroergometrycznych.

 

10:00-13:00

SESJA równoległa.

Warsztaty resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ilość miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń ( Grupa I ).  Prowadzący: Elżbieta Kremis, Piotr Góral

 

11:00-11:30 – przerwa kawowa

 

11:30-13:00

Sesja VII

Kreacja zdrowego stylu życia i nawyków żywieniowych.

Myśl o jedzeniu przyjemnie i mądrze.

Prowadzący: Małgorzata Łazorczyk, Olga Rymkiewicz

1.      Psychodietetyka- odpowiedź na zdrowe życie XXI wieku? Olga Rymkiewicz

2.      Emocje na talerzu- o jedzeniu emocjonalnym. Olga Rymkiewicz

3.      Dyskusja

 

 

13:00-14:30-przerwa obiadowa

 

14:30– 15:00

Sesja VIII
SESJA Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzący: Ewa Piotrowicz, Aleksandra Wilczek-Banc

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS. Bożena Wierzyńska

15:00-15:10 przerwa kawowa

15:00 – 18:00
SESJA równoległa.

Warsztaty resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ilość miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń ( Grupa III- dodatkowa).  Prowadzący: Elżbieta Kremis, Piotr Góral

 

15:10 – 16:10
Sesja IX

Kardioonkologia.

Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Przemysław Leszek

1.      Odrębności choroby wieńcowej pacjentów onkologicznych. Przemysław Leszek

2.      Prewencja choroby wieńcowej w onkologii. Tomasz Rywik

3.      Trening fizyczny u pacjentów onkologicznych . Jadwiga Wolszakiewicz

 

16:10-16:25 przerwa kawowa

16:25-18:00

Sesja X

Zabiegi kardiochirurgiczne, interwencje naczyniowe i rehabilitacja kardiologiczna u pacjentów starszych  (80+)

Prowadzący: Paweł Buszman, Ryszard Piotrowicz, Jacek Różański

 

 1. Operacje kardiochirurgiczne u pacjentów starszych - kwalifikacja, operacja, opieka pooperacyjna. Maciej Kolowca
 2. Interwencje naczyniowe u osób 80+. Paweł Buszman
 3. Rehabilitacja u pacjentów 80+ po operacjach kardiochirurgicznych.  Aleksandra Wilczek-Banc
 4. Specyfika usprawniania osób starszych z chorobami układu krążenia.Edyta Smolis-Bąk
 5. Dyskusja z udziałem prowadzących, wykładowców oraz zaproszonych gości: Paweł Buszman, Marek Deja, Maciej Kolowca, Ryszard Piotrowicz, Jacek Różański, Edyta Smolis-Bąk, Aleksandra Wilczek-Banc

 

18:00-18:10

Walne Zebranie – I termin

18:10-19:00

Walne Zebranie i wybory zarządu sekcji – II termin

 

SOBOTA 14.02.2015


9:00 – 10:00
Sesja XI- Sesja plakatowa
Prowadzący: Anna Jegier, Jerzy Rybicki, Edyta Smolis-Bąk

 

9:00-12:00 Sesja równoległa.

Warsztaty resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ilość miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń ( Grupa II ).

Prowadzący: Elżbieta Kremis, Piotr Góral


10:00-10:15 przerwa kawowa

 

10:15-11:15

Sesja XII

SESJA WSPÓLNA Z SEKCJĄ EPIDEMIOLOGII I PREWENCJI PTK.

Czy, kiedy i jak leczyć otyłość?

Prowadzący: Grzegorz Kopeć, Dominika Szalewska

1.      Czy nadmierna masa ciała zwiększa ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych? Andrzej Pająk

2.      W jaki sposób oceniać nadmiar tkanki tłuszczowej? Agnieszka Serafin

3.      Czy leczyć nadwagę i otyłość niewielkiego stopnia ? Piotr Jankowski

11:15– 11:30- przerwa kawowa

 

11:30-13:00

 

Sesja XIII

Prezentacja wybranych przypadków klinicznych.

Prowadzący:  Ewa Rydzewska, Aleksandra Wilczek-Banc, Jadwiga Wolszakiewicz

1.      Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna połączona z NMES kończyn dolnych u pacjenta z niewydolnością serca po zabiegu kardiochirurgicznym ( pacjent trudny, nietypowy). Bożena Leszczyńska-Bolewska, Krystian  Oleszczyk, Teresa Malina, Anna Zielińska-Meus, Jerzy Rybicki, Halina Brus

2.      Czy i jak bardzo może być stresująca rehabilitacja kardiologiczna? Aleksandra Wilczek-Banc, Kazimierz Widenka, Janusz Szczupak

3.      Prehabilitacja pacjenta zakwalifikowanego do pilnego przeszczepienia serca.  

        Emil Niedziński

4.      Rehabilitacja kardiologiczna pacjentki z rozpoznanym zespołem Loyes'a-Dietza – trudna decyzja dotycząca zakresu rehabilitacji. Dominika Pyszno-Prokopowicz, Jadwiga Wolszakiewicz, Ryszard Piotrowicz

5.      Wpływ regularnego wysiłku fizycznego na przebieg choroby wieńcowej u pacjenta po zawale serca i z niedrożnością trzech głównych tętnic wieńcowych, obserwacja 10-letnia. Hanna Rymuza, Edyta Smolis-Bąk, Barbara Jędrzejczyk, Rafał Dabrowski

 

13:00- 13:20 Podsumowanie sympozjum. Maria Gołda

 

13:20  Zakończenie XIX  Sympozjum

Prowadzący: Dominika Szalewska, Zbigniew Eysymontt, Ryszard Piotrowicz

 

© 2010 Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net. Strona napędzana przez CMS myWeb.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij